การทดสอบภาคสนามของทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด Next Generation Advanced Bomb Suit |บทความ |กองทัพสหรัฐอเมริกา

2023-04-07 04:20:33 By : Ms. YZ BAIYA

FORT CAMPBELL, Kentucky – สนามทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพสหรัฐฯ ทดสอบชุดกันระเบิดขั้นสูงรุ่นต่อไปที่ Fort Campbell รัฐเคนตักกี้

เจ้าหน้าที่Gregory D. Meckel หนึ่งในผู้เข้าร่วมการทดสอบจาก 49th EOD Company กล่าวว่า Next Generation Advanced Bomb Suit มีข้อดีหลายประการ การกำจัดอาวุธยุทโธปกรณ์ระเบิด

การทดสอบภาคสนามของทหารหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด Next Generation Advanced Bomb Suit |บทความ |กองทัพสหรัฐอเมริกา